Termeni si Conditii de Utilizare

1. Conditii Generale
Va recomandam sa studiati acest document cu atentie inainte de a incepe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale. (i) UTILIZAREA IN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTA CU O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.
CEM Mopo Invest S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica acest document in orice moment si in orice fel. Modificarile respective vor intra in vigoare din momentul in care vor fi introduse in prezentul document. Din acest motiv, va invitam sa recititi periodic prezentul document. Daca, in orice moment, doriti sa nu mai acceptati in intregime prevederile acestui document, aveti posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.
Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor si conditiilor continute in prezentul document.
(ii) Acest website, care poate fi accesat public la adresa http://www.Consultanta-europeana.ro, denumit in continuare in acest document "Consultanta-europeana.ro", este un produs al S.C. CEM Mopo Invest S.R.L. (denumit in continuare in acest document "CEM Mopo Invest"). Toate drepturile de copiere, reproducere si distributie sub orice forma sunt rezervate si apartin CEM Mopo Invest, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania.
(iii) Continutul Consultanta-europeana.ro si al publicatiilor sale nu reprezinta un punct de vedere oficial al institutiilor, organizatiilor si persoanelor care au furnizat informatiile prezentate in cadrul Consultanta-europeana.ro. Pentru detalii complete, singura sursa de informatii de referinta este institutia publica, firma de consultanta, institutia mass-media, organizatia sau persoana solicitanta de consultanta care a furnizat informatiile care au stat la baza informatiilor publicate in cadrul Consultanta-europeana.ro sau al celorlalte materiale realizate si publicate in legatura directa si explicita cu Consultanta-europeana.ro.
(iv) Echipa Consultanta-europeana.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent informatii corecte, preluate din surse autorizate, ori de cate ori acest lucru este posibil. Totusi, Consultanta-europeana.ro si CEM Mopo Invest nu pot garanta, explicit sau implicit, in privinta continutului Consultanta-europeana.ro sau a produselor si serviciilor oferite sau vandute in legatura directa si explicita cu Consultanta-europeana.ro.
(v) CEM Mopo Invest si Consultanta-europeana.ro nu pot fi facuti raspunzatori pentru modul in care un utilizator al website-ului utilizeaza in orice fel informatii prezentate in acest website. Consultanta-europeana.ro si CEM Mopo Invest nu isi asuma raspunderea, in nici o situatie, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsa de profit directa sau indirecta (incluzand, dar fara a se limita la: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de Consultanta-europeana.ro.
CEM Mopo Invest si Consultanta-europeana.ro nu pot garanta faptul ca sistemele informatice sau programele software folosite pentru afisarea sau transmiterea informatiei pe/de pe Consultanta-europeana.ro sau in orice alta forma nu contin virusi ori alte secvente distructive de cod sau alte proprietati distructive, deoarece aceste sisteme si programe software nu sunt realizate de catre/sub controlul CEM Mopo Invest sau Consultanta-europeana.ro.
(vi) Fiecare utilizator al Consultanta-europeana.ro este de acord ca, la cererea CEM Mopo Invest, sa exonereze de raspundere Consultanta-europeana.ro si CEM Mopo Invest pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.
2. Proprietatea intelectuala
Prin utilizarea acestui website recunoasteti ca Consultanta-europeana.ro si toate serviciile si produsele oferite sau comercializate prin intermediul Consultanta-europeana.ro au fost dezvoltate, compilate, pregatite, verificate, selectate si aranjate de catre CEM Mopo Invest si alte organizatii si persoane prin utilizarea unor metodologii care implica un consum substantial de efort, timp si bani si ca ele constituie proprietatea intelectuala a CEM Mopo Invest si a altor organizatii sau persoane (dupa caz).
Continutul si designul Consultanta-europeana.ro, precum si orice alt material avand legatura cu Consultanta-europeana.ro trimis prin e-mail sau furnizat in orice alta modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design si orice alte materiale) apartin CEM Mopo Invest si colaboratorilor sai (acolo unde acest lucru este specificat expres) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Cu exceptia situatiilor precizate expres in prezentul document, este interzisa copierea, utilizarea sau reproducerea continutului si designului Consultanta-europeana.ro fara a detine o permisiune scrisa prealabila in acest sens din partea CEM Mopo Invest.. Este interzisa in orice situatii utilizarea numelui Consultanta-europeana.ro sau CEM Mopo Invest sau a oricaror derivari care fac trimitere la numele Consultanta-europeana.ro sau CEM Mopo Invest fara aprobarea scrisa prealabila a CEM Mopo Invest.
Orice persoana fizica sau juridica poate contacta Consultanta-europeana.ro si poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natura, in limitele reglementarilor legale in vigoare. Trimitand orice informatie sau material catre Consultanta-europeana.ro sau CEM Mopo Invest, recunoasteti CEM Mopo Invest dreptul deplin, permanent si irevocabil de a modifica si utiliza informatiile sau materialele respective in orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta si comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informatii. Recunoasteti ca nu aveti nici un drept de a solicita orice forma de contraprestatie pentru aceste informatii sau documente. Pentru toate aceste informatii si materiale, garantati in mod explicit ca: (a) detineti sau controlati conform legii toate drepturile care va permit sa transmiteti informatiile sau documentele respective; (b) ca aceste informatii sau documente sunt adevarate; (c) ca utilizarea acestor informatii sau documente nu incalca prevederile prezentului document si nu afecteaza alte persoane. CEM Mopo Invest si Consultanta-europeana.ro nu isi asuma nici o responsabilitate legata de aceste informatii sau materiale.
Echipa care administreaza acest website nu isi asuma responsabilitatea pentru eventuale nerespectari ale drepturilor de proprietate intelectuala provocate de continutul textelor sau materialelor publicitare transmise de catre colaboratorii externi ai echipei.
3. Utilizarea continutului "Consultanta-europeana.ro"
Este interzisa utilizarea Consultanta-europeana.ro si a serviciilor si produselor oferite sau comercializate prin intermediul Consultanta-europeana.ro in modalitati sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale in vigoare sau prevederilor prezentului document.
Fiecare utilizator al Consultanta-europeana.ro accepta sa nu utilizeze, transfere sau distribuie nici una din informatiile prezentate prin intermediul Consultanta-europeana.ro intr-o maniera care ar putea constitui concurenta pentru Consultanta-europeana.ro. Este interzisa copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum si orice modalitate de exploatare a Consultanta-europeana.ro, cu exceptia afisarii pe ecranul unui computer personal si imprimarea sau descarcarea, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective. Continutul Consultanta-europeana.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinta personala a utilizatorului website-ului, lipsita de intentie comerciala. Dreptul de utilizare a Consultanta-europeana.ro:
a) este individual (apartine numai utilizatorului care acceseaza Consultanta-europeana.ro si nu poate fi transmis in nici un fel unei alte persoane) si ne-exclusiv.
b) permite obtinerea anumitor materiale realizate de catre CEM Mopo Invest si Consultanta-europeana.ro si publicate prin intermediul Consultanta-europeana.ro sub forma de documente tiparite sau sub alte forme stabilite de CEM Mopo Invest si Consultanta-europeana.ro. Este interzisa comercializarea sub orice forma a acestor materiale.
c) nu permite reproducerea, modificarea sau afisarea precum si participarea la transferul, multiplicarea sau vanzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea sub orice forma, in intregime sau partiala, a continutului Consultanta-europeana.ro. Fac exceptie cazurile in care CEM Mopo Invest acorda unui beneficiar nominalizat, in scris si in anumite conditii expres precizate, un drept explicit in acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactati CEM Mopo Invest folosind informatiile afisate in pagina de contact.
Este interzisa redistribuirea sau publicarea informatiilor si documentelor prezentate in cadrul Consultanta-europeana.ro sau sub numele Consultanta-europeana.ro fara acceptul scris prealabil al CEM Mopo Invest, indiferent de instrumentele prin intermediul carora se realizeaza distribuirea (radio, televiziune, presa scrisa, retele de calculatoare, afisarea in cadrul altor pagini web). Este interzisa utilizarea Consultanta-europeana.ro si a informatiilor oferite prin intermediul sau pentru crearea unei baze de date. Este interzisa utilizarea Consultanta-europeana.ro si a informatiilor oferite prin intermediul sau pentru a imbunatati calitatea altor informatii vandute sau oferite de un utilizator al Consultanta-europeana.ro catre terte parti.
Este interzisa utilizarea numelui Consultanta-europeana.ro si a CEM Mopo Invest precum si denumirile serviciilor oferite prin intermediul Consultanta-europeana.ro in orice mod care creeaza in mod eronat impresia ca exista o legatura directa intre persoana care utilizeaza aceste nume sau denumiri si proprietarii, administratorii sau angajatii CEM Mopo Invest sau Consultanta-europeana.ro. Orice alta situatie neprecizata aici necesita consultarea si acordul prealabil al CEM Mopo Invest.
Persoanele fizice sau juridice responsabile de incalcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislatiei in vigoare in Romania.
4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, S.C. CEM Mopo Invest S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: furnizarea de servicii pe internet.
Sunteti obligat(a) sa furnizati unele dintre aceste date (indicate explicit in anumite pagini din site) si puteti in mod optional sa furnizati alte informatii suplimentare (indicate in anumite pagini din site), toate aceste informatii fiind necesare pentru furnizarea de servicii pe internet. Refuzul furnizarii informatiilor obligatorii de catre dvs. determina imposibilitatea accesarii serviciilor unde v-au fost solicitate informatiile obligatorii respective.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii si anumiti colaboratori ai S.C. CEM Mopo Invest S.R.L. care se ocupa de furnizarea si de intretinerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum si anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, functie de conditiile de utilizare ale fiecarui serviciu.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la S.C. CEM Mopo Invest S.R.L., str. Ciurchi, nr. 123, bl. E3, sc.C, et.4, ap.14 , Iasi, jud. Iasi, cod postal 700369.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
5. Buletinele informative electronice
Consultanta-europeana.ro poate transmite parti din continutul sau prin buletine informative transmise prin intermediul postei electronice (e-mail). Utilizarea informatiilor transmise prin intermediul buletinelor informative se va realiza in concordanta cu prevederile prezentului document.
Respectarea procedurii de abonare la buletinele informative al Consultanta-europeana.ro echivaleaza cu acceptarea explicita a dreptului CEM Mopo Invest si/sau a operatorilor sai de marketing direct de a pastra, prelucra si utiliza datele furnizate in momentul abonarii in conditiile Legii 677/2001.
Prin abonarea la buletinele informative al Consultanta-europeana.ro sunteti de acord sa fiti inclusi in baza de date a CEM Mopo Invest si sa primiti ocazional informatii promotionale prin e-mail sau posta. Membrii inscrisi in baza de date certifica faptul ca isi cunosc drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
CEM Mopo Invest poate detine informatii despre Dumneavoastra, oferite de Dumneavoastra printr-un formular de inregistrare. Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon etc.
Informatiile despre Dumneavoastra pot fi folosite doar in scopuri asociate comercializarii si promovarii serviciilor si/sau produselor Consultanta-europeana.ro si ale CEM Mopo Invest, cum ar fi: procesarea cererilor Dumneavoastra; oferirea de produse si/sau servicii catre Dumneavoastra; facturare; solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de catre Dumneavoastra; contactarea Dumneavoastra (inclusiv prin posta, e-mail sau telefon) in legatura cu oferte de produse si servicii ale Consultanta-europeana.ro si ale CEM Mopo Invest; inregistrarea informatiilor despre Dumneavoastra in vederea alocarii sau oferirii recompenselor, reducerilor si/sau a altor beneficii.
6. Alte tranzactii
Consultanta-europeana.ro poate fi folosit de catre unii dintre partenerii sai de afaceri drept baza pentru vanzarea sau promovarea unor produse si servicii. In aceasta situatie, contractul care va reglementa relatia dintre cumparator si furnizorul de produse si servicii respectiv nu va implica Consultanta-europeana.ro si CEM Mopo Invest.
7. Modificarea continutului sau a conditiilor de utilizare
CEM Mopo Invest isi rezerva dreptul de a modifica, adauga, suspenda sau sterge portiuni ale continutului Consultanta-europeana.ro sau de a schimba specificatiile tehnice legate de utilizarea Consultanta-europeana.ro in orice moment. De asemenea, CEM Mopo Invest isi rezerva dreptul de a restrictiona, temporar sau permanent, accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul continut al Consultanta-europeana.ro
Prezentul document poate fi modificat in orice moment, fara o notificare a utilizatorilor Consultanta-europeana.ro. Cea mai recenta versiune a Termenilor si Conditiilor de Utilizare poate fi accesata in documentul publicat in aceasta pagina.
8. Forta majora
Consultanta-europeana.ro este un serviciu activ non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana). Consultanta-europeana.ro poate suferi intreruperi temporare ale functionarii in scopul realizarii de activitati de intretinere.
CEM Mopo Invest nu poate fi facut responsabil pentru nici o intarziere sau eroare in continutul furnizat de catre Consultanta-europeana.ro sau de catre publicatiile aparute in legatura directa cu Consultanta-europeana.ro, daca intarzierea sau eroarea a rezultat direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa sau CEM Mopo Invest. Aceasta exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de functionare al echipamentului tehnic utilizat de catre CEM Mopo Invest, functionarea defectuoasa sau oprirea serverelor pe care este postat Consultanta-europeana.ro, lipsa functionarii conexiunii la Internet, actiunea virusilor informatici, accesul neautorizat in sistemele Consultanta-europeana.ro, erorile de operare etc.
9. Legea aplicabila si jurisdictia
Drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document pentru consultanta-europeana.ro si CEM Mopo Invest, pe de o parte, si fiecare utilizator al consultanta-europeana.ro, pe de alta parte, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre solutionare in fata instantelor romanesti.
Daca una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite ca nu se incadreaza in prevederile legale in vigoare sau ca nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate in masura maxima posibila, iar toate celelalte prevederi ale prezentului document vor ramane in vigoare.